Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Bin Olwynion

Gwybodaeth am y nwyddau

Trosolwg

Defnyddir ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau nad ydynt yn addas i’w hailgylchu

Uchafswm nifer am bob archeb: 1

Cwestiynau Cyffredin

Cesglir bob pythefnos

Rhaid rhoi eich Bin Olwynion Du y tu allan erbyn 7.00a.m. ar eich diwrnod casglu

Dod o hyd i’ch diwrnod casglu biniau

Na,dim ond un bin a ganiateir ar gyfer pob eiddo, byddwch yn cael eich bilio am bin os oes un yn yr eiddo ond ni fyddwch yn derbyn un (oni bai yn cyfnewid am fin sydd wedi torri).

 • Llwch o’ch hwfer
 • Cewynnau a nwyddau hylendid
 • Pecynnau creision, bagiau pecynnau grawnfwyd ac unrhyw fath arall o becynnau ffilm
 • Ychdig o wastraff anifeiliaid anwes (gwynewch yn siŵr ei fod mewn bag dwbl)
 • Unrhyw wastraff cartref arall na ellir ei ailgylchu
 • Lludw oer (rhaid iddo fod yn oer)
 • Gwydr wedi torri
 • Teganau wedi torri
 • Polystyren
 • Caniau, plastig, papur, gwydr a chardfwrdd
 • Gwastraff Gardd
 • Dillad
 • Gwastraff Bwyd
 • Eitemau trydanol neu eitemau batri (gallch roi eitemau trydanol bach ger eich blwch ailgylchu)
 • Rwbel a phridd - ar gyfer symiau mwy dylech logi sgip
 • Eitemau metel trwm – e.e. diffoddwyr tân, rhannau o feic
 • Pren
 • Batris car/olew injan
 • Gwastraff clinigol – cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth
 • Gwastraff Clinigol - cysylltwch â ni ar gyfer gwybodaeth bellach

Derbyn

Ein nod yw eich bod yn derbyn eitemau ymhen 10 diwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn eich archeb

Cost: £18.26