Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Bin Olwynion

Gwybodaeth am y nwyddau

Trosolwg

Defnyddir ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau nad ydynt yn addas i’w hailgylchu

Uchafswm nifer am bob archeb: 1

Cwestiynau Cyffredin

Cesglir bob pythefnos

Rhaid rhoi eich Bin Olwynion Du y tu allan erbyn 7.00a.m. ar eich diwrnod casglu

Dod o hyd i’ch diwrnod casglu biniau

 • Llwch o’ch hwfer
 • Cewynnau a nwyddau hylendid
 • Pecynnau creision, bagiau pecynnau grawnfwyd ac unrhyw fath arall o becynnau ffilm
 • Ychdig o wastraff anifeiliaid anwes (gwynewch yn siŵr ei fod mewn bag dwbl)
 • Unrhyw wastraff cartref arall na ellir ei ailgylchu
 • Lludw oer (rhaid iddo fod yn oer)
 • Gwydr wedi torri
 • Teganau wedi torri
 • Polystyren
 • Caniau, plastig, papur, gwydr a chardfwrdd
 • Gwastraff Gardd
 • Dillad
 • Gwastraff Bwyd
 • Eitemau trydanol neu eitemau batri (gallch roi eitemau trydanol bach ger eich blwch ailgylchu)
 • Rwbel a phridd - ar gyfer symiau mwy dylech logi sgip
 • Eitemau metel trwm – e.e. diffoddwyr tân, rhannau o feic
 • Pren
 • Batris car/olew injan
 • Gwastraff clinigol – cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth
 • Gwastraff Clinigol - cysylltwch â ni ar gyfer gwybodaeth bellach

Derbyn

Ein nod yw eich bod yn derbyn eitemau ymhen 10 diwrnod gwaith ar ôl i ni dderbyn eich archeb

Cost: £15.81