Ar-lein, Mae'n arbed amser

Optio Allan o’r Gofrestr Etholiadol

Eich Cais

I'r Swyddog Cofrestru Etholiadol, CBS Merthyr Tudful

O

Gofyn i chi 'wahardd' yn barhaol fy ngwybodaeth bersonol a ddefnyddir ar gyfer marchnata uniongyrchol, cyn gynted ag y bo modd, trwy beidio â chynnwys fy manylion ar y fersiynau nesaf a'r dyfodol o'r gofrestr olygedig hyd nes y rhybudd pellach.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y