Ar-lein, Mae'n arbed amser

Annedd eithrio

Cam 1 o 3

Rhagymadrodd

Annedd sydd heb ei feddiannu a’u ddodrefnu ac sydd angen neu sydd yn cael gwaith adnewyddu mawr wedi ei wneud iddo er mwyn ei wneud yn gyfanheddol neu sy’n cael ei addasu’n strwythurol.

Nodwch na fyddai gwaith adnewyddu arwynebol a/neu adnewyddu neu ailosod gosodiadau ffitiadau a gwres canolog yn sicrhau hawl i’r eithriad hwn.

Dywedwch wrthym am yr eiddo

Ni ystyrir gosodiadau, ffitiadau, nwyddau gwyn ac eiddo personol nad sy’n ddodrefn