Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Cam 1 o 2

Lle bo'n rhesymol ymarferol, bydd y cyngor yn cydymffurfio â'ch dewis penodol. Lle nad yw'n rhesymol ymarferol cydymffurfio â'ch dewisiadau, rhoddir esboniad am hyn.

Rhowch fanylion eich cais. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl am y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdani. Gan gynnwys unrhyw ddyddiadau sy'n ymwneud â'r wybodaeth hon