Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffurflen Ddiwygio Llinell Fywyd

Cam 1 o 2

Manylion yr ymgeisydd
banc
Gwall

Os ydych wedi ateb ‘nac ydi’ i’r cwestiwn hwn ac nad oes gennych awdurdod i drefnu Debyd Uniongyrchol ar y cyfrif hwn, bydd angen i chi lawr-lwytho, cwblhau a dychwelyd mandad cais am Ddebyd Uniongyrchol. Dilynwch y ddolen Mandad Debyd Uniongyrchol .

Debydau Uniongyrchol
Gwall

Os ydych wedi ateb ‘nac ydi’ i’r cwestiwn hwn ac nad oes gennych awdurdod i drefnu Debyd Uniongyrchol ar y cyfrif hwn, bydd angen i chi lawr-lwytho, cwblhau a dychwelyd mandad cais am Ddebyd Uniongyrchol. Dilynwch y ddolen Mandad Debyd Uniongyrchol .