Ar-lein, Mae'n arbed amser

Eithrio o'r 'gofrestr agored'

Cam 1 o 1

O

Yn gofyn i chi ‘optio allan’ fy ngwybodaeth bersonol a ddefnyddir i farchnata’n uniongyrchol yn barhaol, cyn gynted ag sy’n bosibl, drwy beidio â chynnwys fy manylion ar y fersiwn nesaf ac yn y dyfodol o’r gofrestr a olygwyd hyd nes yr hysbysir ymhellach.

Drwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost, byddwn yn anfon copi o'ch ffurflen atoch.

GDPR

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymrwymedig i gynnal eich hawliau preifatrwydd. Dim ond at ddibenion cyfreithlon y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch hysbysiadau preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech wybod mwy am gydymffurfiaeth diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data ar 01685 725000 neu data.protection@merthyr.gov.uk