Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymholiad ynghylch Adnewyddu Tai

Gwybodaeth bwysig: Os yw’ch ymholiad yn un brys (e.e. to’n gollwng) - ffoniwch 01685 725000

Cam 1 o 3

Information

Daeth y Tîm Adnewyddu Tai i ben o fis Ebrill 2017 wrth i Lywodraeth Cymru derfynu’i gyllid ar gyfer ardaloedd adnewyddu. Felly, cyflwynwch eich ymholiad isod ac fe wnaiff swyddog priodol y Cyngor gysylltu â chi o fewn 5 niwrnod gwaith gydag ymateb neu gais am wybodaeth bellach.