Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cwcis

Pan fyddwch chi’n defnyddio Gwefan CBSMT bydd CBSMT yn cadw cwcis ar eich cyfrifiadur er mwyn hwyluso ac addasu eich defnydd o’n Gwefan. Ffeiliau testun bach yw cwcis, sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n helaeth er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio, neu’n gweithio’n fwy effeithiol, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Mae CBSMT yn defnyddio cwcis i ddarparu gwybodaeth ddienw wedi ei chydgasglu am sut mae pobl yn defnyddio ein Gwefan ac i’n helpu ni i wybod beth maen nhw’n meddwl sy’n ddiddorol ac yn ddefnyddiol ar ein Gwefan. Nid yw CBSMT yn cadw gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau e-bost nac unrhyw fanylion eraill mewn cwci.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr y we wedi eu gosod i dderbyn cwcis. Os nad ydych am dderbyn cwcis, mae’n bosibl y gallwch newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod pob cwci neu i’ch hysbysu bob tro y caiff cwci ei anfon i’ch cyfrifiadur, gan roi’r dewis i chi dderbyn ai peidio. Nid yw CBSMT yn gorfodi’r defnyddiwr i alluogi cwcis ar ei gyfrifiadur personol. Ni chaiff gwybodaeth cwcis ei chadw ar ein gweinydd. Caiff rhai o’r cwcis a allai gael eu defnyddio gan CBSMT eu dangos isod:

Name Purpose
ASP.NET_SessionId Microsoft ASP.NET : Mae’n bosibl y caiff y cwci hwn ei ddefnyddio ar gyfer ffurflen ar-lein. Bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.
ASP.NET_SessionId Microsoft ASP.NET : Mae’n bosibl y caiff y cwci hwn ei ddefnyddio i wella diogelwch ein ffurflenni ar-lein. Bydd yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.
_ga Google Analytics sy’n gosod y cwci hwn . Defnyddir y cwci i gyfrifo data ymwelwyr, sesiwn, ymgyrch a chadw cofnod o ddefnydd o’r safle ar gyfer adroddiad analytig y safle. Mae’r cwcis yn cadw gwybodaeth yn ddienw ac yn aseinio rhif sy’n cael ei gynhyrchu’n ar hap i ddynodi ymwelwyr unigryw.
_gid Google Analytics sy’n gosod y cwci hwn. Caiff y cwci ei ddefnyddio i gadw gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan ac mae’n helpu i greu adroddiad analytig o sut mae’r wefan yn dod yn ei blaen. Mae’r data a gaiff ei gasglu gan gynnwys y nifer o ymwelwyr, y ffynhonnell o ble maen nhw wedi dod, a’r tudalennau yr ymwelwyd â nhw ar ffurf ddienw.
_gat_UA-1935566-1 Cwci sydd fel math o batrwm wedi ei osod gan Google Analytics yw hwn, ble mae elfen batrwm ar yr enw yn cynnwys rhif adnabod unigryw y cyfrif neu’r wefan sy’n berthnasol iddo. Ymddengys ei fod yn amrywiaeth o’r cwci  _gat a gaiff ei ddefnyddio i gyfyngu ar faint o ddata sy’n cael ei gofnodi gan Google ar wefannau dwyster traffig uchel.
_gat Google Universal Analytics sy’n gosod y cwci hwn i dagu’r gyfradd ceisiadau i gyfyngu ar gasglu data ar safleoedd traffig uchel.
_hjTLDTest Dim disgrifiad
_hjid Hotjar sy’n gosod y cwci hwn. Caiff y cwci hwn ei osod pan fo’r cwsmer yn glanio ar dudalen â sgript Hotjar yn gyntaf. Caiff ei ddefnyddio i ddyfalbarhau ID y defnyddiwr ar hap. Mae hyn yn sicrhau fod ymddygiad yn ystod ymweliadau dilynol i’r un safle yn cael eu priodoli i’r un ID defnyddiwr.
_hjIncludedInPageviewSample Dim disgrifiad
_hjAbsoluteSessionInProgress Dim disgrifiad
_fbp Facebook sy’n gosod y cwci hwn i gyflenwi hysbysebion pan eu bod nhw ar Facebook neu lwyfan ddigidol wedi ei bweru gan hysbysebu Facebook ar ôl ymweld â’r wefan hon.
fr Facebook sy’n gosod y cwci hwn i ddangos hysbysebion perthnasol i’r defnyddwyr a mesur a gwella’r hysbysebion. Mae’r cwci hefyd yn tracio ymddygiad y defnyddiwr ar draws y we ar safleoedd sydd â picsel Facebook neu ‘plugin’ cymdeithasol Facebook.
mc Mae’r cwci hwn yn gysylltiedig â Quantserve er mwyn tracio’n ddienw sut mae defnyddiwr yn rhyngweithio gyda’r wefan.
cref Dim disgrifiad

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn galluogi peth reoli o’r rhan fwyaf o cwcis drwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod rhagor am cwcis, gan gynnwys sut i weld pa cwcis sydd wedi eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ymwelwch â www.allaboutcookies.org .

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws yr holl wefannau ymwelwch â http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Hysbysiad o’r newidiadau

Wrth i CBSMT greu gwasanaethau newydd, gallai hyn gynhyrchu’r angen i ddiwygio’r Polisi Cwci hwn. Os yw ein Polisi Cwci yn newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol, caiff ei bostio ar y dudalen hon.

Eich Hawliau

Mae hawl gennych i ofyn i CBSMT i beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Fel arfer byddwn yn eich hysbysu chi (cyn casglu eich data) os yw CBSMT yn bwriadu defnyddio eich data i’r fath ddibenion neu os yw CBSMT yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion o’r fath. Gallwch ddefnyddio eich hawl i atal prosesu o’r fath drwy wirio blychau penodol ar y ffurflenni mae CBSMT yn eu defnyddio i gasglu eich data. Gallwch hefyd ddefnyddio’r hawl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: information.security@merthyr.gov.uk Ffȏn: 01685 725000. Gallwch weld Hysbysiadau Preifatrwydd y Cyngor drwy’r ddolen ganlynol: https://www.merthyr.gov.uk/council/data-protection-and-freedom-of-information/privacy-notices/?lang=cy-GB&

O bryd i’w gilydd, gallai safle CBSMT gynnwys dolenni at wefannau ac oddi wrth wefannau eraill. Os fyddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hynny eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad yw CBSMT yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn. 

O dan Reoliadau Diogelu Data mae hawl gennych gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch chi. Gellir gwneud cais am fynediad drwy e-bostio data.protection@merthyr.gov.uk neu drwy’r ddolen ganlynol https://www.merthyr.gov.uk/council/data-protection-and-freedom-of-information/data-protection-requests/?lang=cy-GB&