Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

IMG_20190824_111143

Dydd Sadwrn diwethaf, ymunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gydag awdurdodau lleol cyfagos yn Ne Cymru I gefnogi'r gymuned LHTTQI+ a helpu hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Cymrodd yr awd…

Roman Run 22

Bydd un o rasys hir mwyaf poblogaidd y DU- Ras Rufeinig y Tudfuliaid - yn cael ei chynnal y penwythnos hwn (dydd Sadwrn, Medi 3) am y tro cyntaf ers tair blynedd. Bydd hyd at 300 o athletwyr o Brydain…

Pont-y-Cafnau Bridge

Mae’r Cyngor yn gweithio mor gyflym â phosib i atgyweirio Pont-y-Cafnau, ond mae cymhlethdodau a achosir gan statws hanesyddol bwysig y bont - a materion ecolegol- wedi oedi’r gwaith. Mae’r strwythur…

wlga

Yn wyneb y tŵf enfawr mewn costau byw ac ynni, mae CLlLC yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu. Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau: “Mae cynghorau…

Diwrnod Fictoraidd

26 Awst 2022
Heritage Victorian Day

ychod siglen, reidiau mewn coets, a hetiau uchel — edrych yn ôl ar y ‘Diwrnod Fictoraidd’ cyntaf ym Merthyr Tudful. Cymerodd ymwelwyr a thrigolion Merthyr Tudful gam yn ôl mewn amser — gyda dyfodiad ‘…

IMG_5328

Mae pobl ifanc Merthyr Tudful wedi bod yn casglu eu canlyniadau TGAU heddiw -y garfan gyntaf i sefyll arholiadau ffurfiol ers 2019.   Meddai Geraint Thomas, Arweinydd y Cyngor, “Roedd yn fraint ymweld…

TBV Monuments 3

Y flwyddyn nesaf bydd yr Hyb Treftadaeth yng Nghlwb Bechgyn a Merched Treharris yn dathlu 100 mlynedd ers i’r clwb agor 1923 ac i ddathlu’r ganrif, byddwn yn cyflwyno rhaglen trwy’r flwyddyn o weithga…

Trails barriers survey

Mae’r Cyngor yn gofyn i breswylwyr gymryd rhan mewn ymgynghoriad er mwyn gwneud ein llwybrau yn hygyrch trwy gael gwared a rhwystrau. Mae llwybrau Teithio Llesol ym Merthyr Tudful- yn cynnwys y Daith…

1 (1)

Cyn diwedd tymor yr haf, cydweithiodd disgyblion blwyddyn 5 ysgolion cynradd Troedyrhiw ac Ynysowen i greu ap gyda chyngor rhyngweithiol ar arfer cynaliadwy i daclo newid hinsawdd. Daeth y syniad gan…

Merthyr Tydfil CBC Logo

Mae arweinydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi galw am drafodaethau brys gydag arweinwyr economi a thrafnidiaeth Cymru oherwydd y problemau parhaus gyda bysiau Stagecoach ym Merthyr Tudful. Mae’r Cyng.…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni