Ar-lein, Mae'n arbed amser

Wythnos tan y ffair swyddi

  • Categorïau : Press Release
  • 19 Ion 2023
Jobs Fair 2023 (1)

Dim ond wythnos sydd i fynd tan ffair swyddi 2023 yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful ar Ionawr 26.

Bydd swyddi ar gael gan dros 20 o gyflogwyr mewn amrywiaeth o sectorau. Mae'r rhain yn cynnwys yr awdurdod lleol, cynhyrchu a chwmnïau peirianneg, adeiladu, masnach, gwasanaethau cwsmeriaid a darparwyr iechyd a gweithgareddau awyr agored.

Mae’r digwyddiad ‘Swydd newydd at y Gwanwyn’ wedi ei drefnu gan Dîm Cyflogadwyedd y Cyngor Bwrdeistref Sirol a Chanolfan Waith Merthyr Tudful yn cael ei gynnal rhwng 10am-1pm ym mhrif neuadd y Ganolfan Hamdden. Bydd partneriaid fel Coleg Merthyr Tudful a Gyrfaoedd Cymru hefyd yn bresennol.

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni