Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dewch i Ferthyr Tudful i fod yn greadigol!

  • Categorïau : Press Release
  • 17 Meh 2022
Community Workshops - Screenwriting Basics

Mae pobl leol sydd a diddordeb mewn dysgu mwy am gynhyrchu radio ac ysgrifennu yn cael y cyfle I gymryd rhan mewn cyfres o gyrsiau am ddim y penwythnos hwn mewn dau leoliad ym Merthyr Tudful.

Mae Redhouse Cymru a Hyb Greadigol 3G yn y Gurnos yn cynnal pedwar gweithdy wedi ei drefnu gan broject Creu Cyffro gwerth £1m Merthyr Tudful, cynllun hyfforddi sy’n helpu pobl leol i ddod yn artistiaid, cerddorion, actorion a gwneuthurwyr ffilmiau.

Mae’r Rhaglen Hyfforddiant y Diwydiannau Creadigol yn cael ei gydlynu gan Lles@Merthyr ac yn cael ei gefnogi gan 10 o bartneriaid yn cynnwys, Cerddoriaeth Gymunedol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Y Brifysgol Agored a Screen Alliance Wales.

Bydd y chwe mis nesaf yn gweld rhaglenni hyfforddiant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau partner Theatr Soar,  Y Coleg Merthyr Tudful, Redhouse Cymru, Y Bothy ym Mharc Cyfarthfa, a’r Clinig Creadigol yn y Gurnos.

Yn Redhouse Cymru ddydd Saturday (Mehefin 18),cynhelir gweithdy Ysgrifennu Ffilmiau Sylfaenol, Dod a’r stori yn fyw, ac Ysgrifennu Creadigol Dychmygol rhwng 10.30am a 3pm.

Yn Hyb Greadigol y 3G, cynhelir cwrs Radio Platfform ddydd Sadwrn a Sul Mehefin 18 ac 19 o 11am hyd 4pm.

E-bostiwch merthyr@wmc.org.uk er mwyn archebu lle.

  • Mae Merthyr Tudful yn un o ddim ond 100 cymuned yn y DU i dderbyn cyllid gan Gronfa Adnewyddiad Cymunedol y DU. Cynllun £220 million i helpu’r economi adfer o effaith y Coronafeirws trwy gefnogi projectau sy’n hybu buddsoddiad mewn sgiliau, busnesau lleol a chymunedau a helpu pobl i ddod o hyd i waith.

 

 

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni