Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datganiad y Cyngor Bwrdeistref Sirol ar ddyfodol gwasanaethau bws ym Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 29 Meh 2023
Stagecoach talks

Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarth-Prifddinas Caerdydd ar ddyfodol y rhwydwaith bysiau ym Merthyr Tudful.

Bydd pecyn ariannol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithredwyr bysiau a gwasanaethau yn ystod cyfnod Covid-19 yn dod i ben ddiwedd mis Gorffennaf, a chan nad yw nifer y teithwyr ledled Cymru wedi gwella’n ddigonol, mae trafodaethau’n cael eu cynnal i geisio sicrhau parhad cymaint o lwybrau â phosibl. .

Dywedodd y Cynghorydd Geraint Thomas, Arweinydd y Cyngor: “Cafodd y pandemig effaith niweidiol ar y defnydd o fysiau. Dros y tair blynedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal y rhwydwaith yn ariannol gan ddarparu’r grant Cymorth Argyfwng Bysiau, a oedd yn ychwanegu at arian i weithredwyr i lefelau cyn y pandemig. Bydd hyn yn dod i ben ar Orffennaf 25.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn glir nad yw hyn yn gynaliadwy, ac mae Awdurdod Trafnidiaeth Ranbarth-Prifddinas Caerdydd ar hyn o bryd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i nodi gwasanaethau a fydd yn gallu rhedeg yn fasnachol yn y dyfodol a’r rhai y bydd angen cymorth ariannol arnynt.”

Ychwanegodd,“Er ein bod yn ymwybodol y bydd llai o arian ar gael, rydym yn gobeithio y bydd y rhan fwyaf o’r rhwydwaith bysiau lleol presennol yn cael ei gynnal. Fodd bynnag, bydd unrhyw gynigion rhwydwaith newydd yn amodol ar gadarnhad o'r pecyn cymorth ariannu bysiau newydd gan Lywodraeth Cymru ac adolygiad cyfreithiol o sut y gellir defnyddio cyllid o'r fath.

“Ar hyn o bryd mae yna lawer o ddyfalu a sïon ynglŷn â pha wasanaethau bws fydd yn aros a pha rai fydd yn mynd - peidiwch â chymryd dim yn ganiataol nes i ni gael cadarnhad.

“Byddwn yn eich diweddaru ymhellach cyn gynted ag y gallwn.”

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni