Ar-lein, Mae'n arbed amser

Oedi yn nechrau gweithio ar wella y ffordd ar Stryd Bethesda

  • Categorïau : Press Release
  • 01 Rhag 2021
Roadworks

Oedi yn nechrau gweithio ar wella y ffordd ar Stryd Bethesda

Bydd y gwaith o wella y ffordd ar Stryd Bethesda a oedd i ddechrau y mis diwethaf, bellach yn digwydd yr wythnos nesaf ( wythnos yn dechrau Rhagfyr 6 2021).

Mae’r Cyngor wedi dechrau ar gyfres o brojectau fel rhan o’i rhaglen Teithio Llesol a arianwyd gan Lywodraeth Cymru.

Fe fydd gan Stryd Bethesda lwybr troed a beicio wedi ei rannu a rei hyd o’r groesfan ger bwyty y Red Spice hyd y goleuadau traffig ar y gyffordd â Ffordd Abertawe.

Y gobaith yw ymestyn y llwybr gyda gwelliannau o’r Red Spice hyd at ganol y dref yn y flwyddyn ariannol nesaf.

• Mae’r gwaith wedi dechrau o greu llwybr wedi ei rannu ar gyfer cerddwyr a seiclwyr yn rhedeg ar hyd yr Avenue de Clichy a chysylltu gyda yr orsaf fysiau, canol y dref, yr orsaf drenau a’r pentref hamdden – gan hefyd gysylltu y Llwybr Tâf gyda adnoddau canol y dref.

E-bostiwch sylwadau at active.travel@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau