Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cerbydau Trydan yw’ dyfodol, a nawr gallwch wefru mewn amryw o leoliadau ar hyd Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 25 Medi 2023
EV Now Here

Rydym yn filch o gyhoeddi bod Connected Kerb wedi bod yn brysur yn gosod mannau gwefru Newydd trwy’r dref er mwyn cefnogi cludiant tawel a chynnaliadwy wrth anelu at ymrwymiad Net Sero cyn 2050.

Mae’r mannau gwefru hyn yn chwarae rhan enfawr yn ein cynlluniau i sicthau dyfodol gwyrddach i’n preswylwyr, yn arbennig y rheiny sy’n methu gwefru cerbyd trydan gartref.

Dywed y Cynghorydd Michelle Symonds, Aelod y Cabinet dros Adfywio;
“Mae ein hymrwymiad a’n cynnnydd i gefnogi isadeiledd Cerbydau Trydan dibynadwy yn ychwanegiad gwych i’r dref a’r Fwrdeistref. Mae cyllid gan Ranbarth Prifddinas Caerdydd wedi golygu bod Cyfnod 1 wedi ei gwblhau ac nawr rydym yn symud ymlaen io sod hyd at 10 safle posib arall.”

Gellir gweld rhestr gyflawn o fath a mannau gwefru yma;

Lleoliadau Codpost Math a Nifer Mannau gwefru
    22 kw 7 kw
Maes Parcio Stryd Fictoria CF48 3RN 2 0
Mae Parcio Canolfan Hamdden Rhydycar CF48 1UT 4 0
Maes Parcio Trelewis CF46 6AB 2 0
Maes Parcio Stryd Perrott CF46 5ET 2 0
Maes Parcio Pontmorlais CF47 8UN 2 0
Maes Parcio’r Orbit CF48 1DL 0 2
Maes Parcio’r Castell CF47 8JD 4 0
Maes Parcio  Stryd Gilar CF47 8DP 2 0
Maes Parcio Santest Tudful (Coleg) CF48 1AR 2 4


Am fwy o wybodaeth am ddefnyddio a gweithredu y mannau gwefru hyn ewch at wefan Connected Kerb ar:

www.connectedkerb.com

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni