Ar-lein, Mae'n arbed amser

Buddugoliaeth ‘Rhagoriaeth mewn Arloesedd Tai’ yng Ngwobrau Tai Cymru 2023

  • Categorïau : Press Release
  • 07 Rhag 2023
WHA 23 AWAARD

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ennill y ‘Rhagoriaeth mewn Arloesedd Tai’ yng Ngwobrau Tai Cymru 2023 ar gyfer ein cynllun Hyb Cymunedol Cwmpawd / Fflatiau Pen Y Dre.

Mae'r wobr hon wedi'i hanelu at brosiectau a allai ddangos yn glir sut y maent wedi datblygu ymagwedd arloesol sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau tenantiaid a chwsmeriaid.

Mynychodd aelodau o Dîm Tai’r Cyngor ynghyd â chydweithwyr o Adferiad, y seremoni a gynhaliwyd yng Ngwesty Mercure yng Nghaerdydd ddydd Iau Tachwedd 30ain. Adferiad yw darparwr cymorth y cynllun arobryn.

Dywedodd y Cynghorydd Michelle Symonds, Aelod Cabinet dros Dai; “Ar ran pawb yn CBS Merthyr Tudful, hoffwn longyfarch ein Tîm Tai ymroddedig ar y wobr fawreddog hon, a diolch i’n partneriaid gwych - Cartrefi Cymoedd Merthyr, Adferiad, Gwasanaethau Plant a Thîm Cyflogadwyedd a Gwasanaethau Cymunedol.”

Dywedodd y Cynghorydd Geraint Thomas, Arweinydd y Cyngor“Mae ein cynllun Fflatiau Pen y Dre / Hyb Cymunedol Cwmpawd yn enghraifft o’n hymrwymiad i arloesi a lles ein cymuned.

“Mae’n destament i’n hymroddiad i ddarparu datrysiadau tai sydd nid yn unig yn diwallu anghenion uniongyrchol ein hieuenctid ond sydd hefyd yn eu grymuso gyda sgiliau hanfodol a chefnogaeth ar gyfer dyfodol mwy disglair. Da iawn pawb.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni