Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pympiau tanwydd wedi'u profi i sicrhau mesurau cywir

  • Categorïau : Press Release
  • 29 Meh 2022
Petrol measurement

Gyda’r cynnydd mewn prisiau tanwydd, mae ein swyddogion Safonau Masnach wedi cynnal gwiriadau mewn gorsafoedd petrol ar draws Merthyr Tudful i sicrhau bod mesurau tanwydd cywir yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr.

Profwyd cyfanswm o 74 o bympiau tanwydd ar draws pum safle a chanfuwyd bod pob un yn gywir.

Dywedodd y Cynghorydd Michelle Symonds, Aelod Cabinet dros Ddiogelu’r Cyhoedd a Thai: “Er na all ein swyddogion wneud dim byd o gwmpas y cynnydd mewn prisiau, gallwn o leiaf sicrhau bod defnyddwyr yn cael y mesurau y maent yn talu amdanynt.

“Yn ystod yr argyfwng costau byw hwn bydd ein tîm Safonau Masnach yn parhau i fonitro busnesau i sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu hamddiffyn rhag unrhyw arferion annheg.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni