Ar-lein, Mae'n arbed amser

Golau gwyrdd i ddatblygiad safle’r Clastir.

  • Categorïau : Press Release
  • 30 Tach 2023
Glebeland Masterplan (1)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar ei phecyn cyllid ar gyfer ailddatblygu hen safle Gorsaf Fysiau Merthyr Tudful.

Bydd y datblygiad tua £1m yn gweld y gofod segur yn cael ei drawsnewid yn farchnad gydag ardal ddigwyddiadau, parciau a mannau gwyrdd agored.

Dywedodd y Cynghorydd Michelle Symonds, Aelod Cabinet dros Adfywio: “Rydym wrth ein bodd bod y pecyn ariannu hwn bellach wedi’i gadarnhau a bod modd gwireddu’r cynlluniau ar gyfer y safle. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Ganol Tref Merthyr Tudful!”

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Geraint Thomas: “Rydym wedi derbyn sylwadau preswylwyr trwy ddau gam o’r ymgynghoriad, ac rydym yn gwybod y bydd preswylwyr a busnesau yn yr ardal yn croesawu’r ychwanegiad hir-ddisgwyliedig hwn i Ganol y Dref.

“Rwy’n edrych ymlaen at ei weld yn dod yn ofod digwyddiadau cyhoeddus a ddefnyddir yn aml ac yn farchnad ffyniannus.”

Bydd contractwyr ar y safle o Ionawr 22fed 2024 a disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ddiwedd y Gwanwyn.

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni