Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diwrnod Fictoraidd

  • Categorïau : Press Release
  • 26 Awst 2022
Heritage Victorian Day

ychod siglen, reidiau mewn coets, a hetiau uchel — edrych yn ôl ar y ‘Diwrnod Fictoraidd’ cyntaf ym Merthyr Tudful.

Cymerodd ymwelwyr a thrigolion Merthyr Tudful gam yn ôl mewn amser — gyda dyfodiad ‘Diwrnod Fictoraidd’ Treflun Pontmorlais.

Bwriad y digwyddiad oedd rhoi cipolwg i ymwelwyr ar sut y gallai canol y dref fod wedi edrych bron i 200 mlynedd yn ôl — gan ddarparu diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan.

Dyma 6 peth y gwelodd ac y mwynhaodd ymwelwyr wrth i Oes Fictoria ddychwelyd i Ferthyr Tudful…

• Reidiau ceffyl a choets ar Stryd Fawr Pontmorlais

• Cymeriadau o Oes Fictoria ar y stryd — o bobyddion i wneuthurwyr canhwyllbren

• Dychweliad William Crawshay, cyn-berchennog Gwaith Haearn Cyfarthfa — yn y llun hwn gyda maer Merthyr Tudful, y Cynghorydd Declan Sammon

• Cychod siglen a gemau ffair traddodiadol

• Sioe Punch & Judy — rhan o fywyd pob stryd fawr yn Oes Fictoria

• Ac, yn olaf, Marchnad Artisan Merthyr er mwyn chwilio am gynnyrch lleol a chynnyrch wedi’i wneud â llaw

Trefnwyd y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful mewn partneriaeth â’r Big Heart of Merthyr Tydfil BID — gyda diolch i Fenter Dreftadaeth Treflun Pontmorlais. Ariannwyd y cyfan drwy fuddsoddiadau sector preifat, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cadw, a’r rhaglen Trawsnewid Trefi gan Lywodraeth Cymru.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni