Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rydym wrth ein bodd o fod wedi ein gosod yn rheng #1 yn y UK ar Fynegai Ailgylchu Carbon Eunomia!

  • Categorïau : Press Release
  • 18 Medi 2019
Riverside Project Progressing

Rydym wrth ein bodd o fod wedi ein gosod yn rheng #1 yn y UK ar Fynegai Ailgylchu Carbon Eunomia!

Mae’r Mynegai’n dangos pa weithgareddau ailgylchu gan awdurdodau lleol sy’n darparu’r buddion carbon mwyaf; gan leihau’r ôl troed carbon yn y pen draw.

Hoffem ddiolch i’n holl breswylwyr a gymerodd ran yn ein casgliadau ailgylchu wythnosol, yn ogystal â’n partneriaid WRAP, a ddarparodd gefnogaeth ariannol a thechnegol i ni.

Os oes angen help neu gyngor arnoch o ran ailgylchu, yna cysylltwch! Gallwch gysylltu â ni nawr i gael gwybod:

  • Beth allwch ac na allwch ei ailgylchu
  • Pa ddiwrnod o’r wythnos gaiff eich ailgylchu ei gasglu
  • Pa fagiau, biniau neu flychau allai fod eu hangen os nad ydynt gennych eisoes ac o ble i’w harchebu nhw am ddim

Cliciwch yma am wybodaeth bellach: https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau