Ar-lein, Mae'n arbed amser

Stryd Ysgol ar gau i fodurwyr mewn ymgyrch diogelwch sy’n cael ei dreialu

  • Categorïau : Press Release
  • 12 Mai 2023
Goetre School

Bydd stryd ysgol ym Merthyr Tudful ar gau dros dro i draffig yn ddiweddarach y mis hwn fel rhan o arbrawf ar gyfer cynlluniau i wella diogelwch ffyrdd yn yr ardaloedd.

Bydd y ffordd y tu allan i Ysgol Gynradd Goetre yn cau yn ystod amseroedd gollwng a chasglu brig er mwyn helpu plant i fynd i’r ysgol yn ddiogel, hyrwyddo teithio llesol a lleihau llygredd aer.

Mae'r Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi derbyn Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb fel rhan o'r cynllun 'Strydoedd Ysgol'.

“Mae’r ffyrdd o amgylch gatiau’r ysgol yn aml yn cael eu dominyddu gan geir yn ystod amseroedd gollwng a chasglu ysgol ac mae’n bwysig bod yr ardal gyfagos yn ddiogel ac yn hygyrch i bawb,” meddai Arweinydd y Cyngor y Cynghorydd Geraint Thomas.

“Rydym yn gweithredu mesurau prawf y tu allan i Ysgol Gynradd Goetre i sicrhau diogelwch disgyblion wrth gyrraedd a gadael yr ysgol,” ychwanegodd. “Rydym hefyd am annog plant a’u teuluoedd i gerdded neu feicio i’r ysgol.”

Fydd cerbydau ddim yn cael teithio ar hyd Ffordd Cerddin- gweler y cynllun - o Fai 15-19, rhwng 8.30-9.30am a rhwng 2.30-3.30pm.

Bydd y cau dros dro yn cael ei nodi gyda chonau traffig neu fesurau dros dro eraill a'u staffio gan y Cyngor i ganiatáu mynediad i drigolion a cherbydau brys.

“Mae angen a gwerthfawrogir cydweithrediad rhieni yn ystod y cyfnod hwn,” meddai’r Cynghorydd Thomas. “Bydd y mesurau’n cael eu monitro i bennu eu llwyddiant fel rhan o’r gwaith o ddarparu Strydoedd Ysgol ar draws y fwrdeistref sirol, a bod wyth arall i’w treialu eleni.”

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni