Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datganiad y cyngor am RAAC

  • Categorïau : Press Release
  • 08 Medi 2023
default.jpg

Archwiliwyd pob ysgol ym Merthyr Tudful ac ni ddaethpwyd o hyd i goncrit RAAC (Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth) yn un man.

Gan fod archwiliadau’r ysgolion wedi eu cwblhau erbyn hyn, bydd ein tîm archwilio’n symud ymlaen at y gwaith o archwilio holl adeiladau eraill y Cyngor.

Am ragor o wybodaeth ynghylch concrit RAAC yng Nghymru gweler gwefan Llywodraeth Cymru: https://www.gov.wales/written-statement-reinforced-autoclaved-aerated-concrete-raac-education-establishments-wales

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni