Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dau barc ar gau oherwydd fandaliaeth aml

  • Categorïau : Press Release
  • 11 Gor 2022
20220704_104653

Mae maes chwarae’r Lleng ym Mhenyard a maes chwarae St John’s Grove ym Mhenydarren wedi dioddef fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mynych a chynyddol yn ystod y misoedd diwethaf, gan arwain at gau’r parciau er diogelwch defnyddwyr.

Mae poteli sydd wedi torri a lloriau diogelwch wedi’u rhwygo wedi bod yn broblem gyson y mae ein swyddogion parciau wedi gweithio’n galed i’w chlirio a’u hatgyweirio, fodd bynnag cyn gynted ag y maent yn cael eu trwsio mae’r fandaliaid yn taro deuddeg eto.

Mae penderfyniad anodd wedi'i wneud i gau'r ddau barc hyd nes y byddwn yn gallu dod i ateb i'w cadw'n ddiogel i bob defnyddiwr. Byddwn yn postio diweddariad pellach cyn gynted ag y bydd un ar gael.

Os gwelwch ymddygiad gwrthgymdeithasol yn digwydd yn unrhyw le gallwch roi gwybod amdano drwy ffonio 101.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni