Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diweddariad Llwyth Anarferol Terfynol

  • Categorïau : Press Release
  • 23 Chw 2024
Abnormal vehicle Jan 2024 (1)

Rydym wedi cael cyngor gan Allelys, y cwmni cludo sy'n gyfrifol am gludo'r cerbyd llwyth anarferoll, bod disgwyl i'r terfynol gludiadau ddigwydd ddydd Mercher Chwefror 28fed 2024, 00.30am - 05.45am.

Bydd ffordd dreigl o dan hebryngwr yr heddlu ar waith tra bydd y cerbydau'n cael eu cludo a bydd rhannau o'r ffordd yn cael eu hailagor cyn gynted ag y bydd y cerbydau wedi mynd drwodd.

Bydd nifer o signalau goleuadau traffig cerddwyr, colofnau goleuadau stryd, arwyddion ffyrdd a dodrefn stryd eraill yn cael eu tynnu dros dro gan y bydd y cludiant yn hongian dros y llwybrau troed ar hyd y llwybr. Bydd y rhain i gyd yn cael eu disodli ar ôl cwblhau'r cludiant.

Bydd parcio hefyd yn cael ei wahardd ar hyd y llwybr yn ystod y cyfnod hwn a bydd unrhyw geir sy'n parhau i barcio tra bydd y cerbyd yn teithio yn cael ei symud gan yr heddlu.

Bydd llythyr i breswylwyr yr effeithir arnynt yn cael ei wneud gan y cwmni Cludo sy'n gyfrifol am gludo'r cydrannau.

Rhaid nodi bod canslo'r symudiadau hyn yn bosibl os yw tymheredd arwyneb y ffordd yn rhy isel. Am y newyddion diweddaraf, ewch i: https://www.merthyr.gov.uk/news-and-events/

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni