Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gweld cynlluniau ‘gorsaf i orsaf’

  • Categorïau : Press Release
  • 16 Meh 2023
Merthyr Tydfil CBC Logo

Bydd gan drigolion a busnesau gyfle dros y pythefnos nesaf i weld cynlluniau i wella’r ‘coridor’ rhwng y gyfnewidfa fysiau newydd a gorsaf reilffordd wedi’i hadnewyddu.

Bydd siop ymgynghori Cyngor Bwrdeistref Sirol yng Nghanolfan Siopa Santes Tudful ar agor o ddydd Mawrth, 20 Mehefin tan ddydd Gwener 30 i arddangos cynlluniau a gofyn am sylwadau pobl ar gynigion i greu cysylltiad ‘croesawgar, dymunol ac o ansawdd uchel’ o’r orsaf drenau i’r Stryd Fawr ac i'r orsaf fysiau.

Amlygodd yr Uwchgynllun Canol Tref 15 mlynedd, gyda’r nod o drawsnewid canol y dref yn ganolbwynt manwerthu, lletygarwch, hamdden a busnes ffyniannus, ‘fod dim cysylltiad rhwng yr orsaf fysiau a threnau’ a ‘chysylltiad gweledol a ffisegol gwael’ â’r orsaf drenau.

Bydd arolwg ar-lein yn manylu ar y cynlluniau yn fyw o 20 Mehefin. Bydd y siop ymgynghori, a fydd ar agor rhwng 10am a 2pm bob diwrnod o'r wythnos o 20-30 Mehefin, a bydd copïau papur o'r arolwg ar gael yma hefyd.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni