Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyllid Myfyrwyr

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymdrin â Chyllid Myfyrwyr bellach.

Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi'i leoli yng Nghyffordd Llandudno, sydd bellach yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid myfyrwyr ar gyfer pob cais.

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid i fyfyrwyr, dylech nawr gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.