Ar-lein, Mae'n arbed amser

Casglu Gwastraff Clinigol

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn am gasgliad gwastraff clinigol.

NODWCH: Rhaid gwneud ceisiadau erbyn 4.30 pm ddydd Iau i'w gludo y diwrnod canlynol. Os derbynnir eich cais ar ôl 4.30 pm ddydd Iau, fe'i caiff ei hychwanegu at ddanfoniadau'r wythnos ganlynol.

Rhaid i flychau miniau fod allan y tu allan erbyn 7yb ddydd Gwener yn barod i'w casglu.

Bydd y Cyngor yn casglu gwastraff clinigol gan drigolion Merthyr Tudful. Byddwn yn casglu nwyddau meddygol megis nodwyddau a chwistrellau wedi'u storio mewn biniau miniau melyn.

Rydym hefyd yn cynnig casgliad gwastraff dialysis. Trefnir hyn drwy lythyr gan adran iechyd proffesiynol neu adran ysbyty cysylltiedig sy'n cadarnhau'r angen am gasgliad dyddiol o wastraff dialysis.

Rydym hefyd yn cynnig casgliad gwastraff dialysis. Trefnir hyn drwy lythyr gan adran iechyd proffesiynol neu adran ysbyty cysylltiedig sy'n cadarnhau'r angen am gasgliad dyddiol o wastraff dialysis.Rydym hefyd yn cynnig casgliad gwastraff dialysis. Trefnir hyn drwy lythyr gan adran iechyd proffesiynol neu adran ysbyty cysylltiedig sy'n cadarnhau'r angen am gasgliad dyddiol o wastraff dialysis.

Dylid danfon ceisiadau am dialysis at:

Adran Gwasanaethau Gwastraff
Unit 5
Triangle Business Park
PentrebachMerthyr Tudful
CF48 4DR

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y