Ar-lein, Mae'n arbed amser

Sach Gwastraff Gardd Amldro Gwyrdd

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn am Sach Gwastraff Gardd Amldro Gwyrdd.

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gardd ymyl y ffordd, tymhorol yn dod i ben ar dydd Gwener 3ydd Rhagfyr 2021 ac yn ail ddechrau yn Ebrill 2022.  

Fel arfer mae eich casgliad gardd tymhorol ar yr wythnos gyferbyniol, ond yr un diwrnod â’ch casgliad bin olwynion, fodd bynnag, ceir eithriadau i hyn felly gallwch wirio ar ein canfyddwr cod post neu gallwch gysylltu â Wasteservices@merthyr.gov.uk

Bydd casgliadau’n cael eu gwneud pob pythefnos o’ch dyddiad dechrau.

Bydd gwastraff gardd sy’n cael ei gasglu ar wahân yn cael ei danfon i ganolfan leol a’i droi’n gompost. Mae’r compost hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn gwella’r pridd ar gyfer nifer o brosiectau gwella’r pridd gan drawsffurfio ardaloedd yn gynefinoedd natur sy’n weledol bleserus.  

Mae’ch cefnogaeth yn hyn o beth yn gymorth er mwyn osgoi defnyddio safleoedd tirlenwi i waredu’r adnodd defnyddiol hwn ac mae’r ynni o’r gwastraff yn darparu cynnyrch o ansawdd da ac sy’n ddefnyddiol.

OS GWELWCH YN DDA!
 • Dail
 • Blodau
 • Planhigion
 • Chwyn
 • Gwair
 • Toriadau perthi
 • Toriadau coed a llwyni
 • Brigau bach
DIM DIOLCH!
 • Brigau mawr/boncyffion**
 • Pridd a thywarch**
 • Planhigion ymledol (llysiau’r dial, efwr, llysiau’r gingroen)
 • Cerrig**
 • Gwastraff cartref*
 • Gwastraff bwyd (defnyddiwch eich bin gwastraff bwyd)
 • Gwastraff anifeiliaid (gellir rhoi meintiau bach yn eich bin olwynion)
 • Pren**

* Defnyddiwch eich bin olwynion

** Ewch ag ef i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Casgliad Gwastraff Gwyrdd Swmpus

Bydd cynnydd mewn tâl am gasgliadau gwyrdd swmpus o 1 Ebrill 2020 o £20 am lwyth cerbyd i £40 am bob llwyth cerbyd.

Rydym yn gweithredu casgliad gwastraff gwyrdd swmpus sy'n £40 am bob llwyth cerbyd. Er mwyn trefnu casgliau, cysylltwch a'r ganolfan alwadau ar 01685 725000.