Ar-lein, Mae'n arbed amser

Sach Ailgylchu Amldro Glas

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ofyn am Sach Ailgylchu Amldro Glas.

Cesglir bob wythnos.

OS GWELWCH YN DDA!
 • Poteli plastig e.e. poteli llaeth, diod, siampŵ
 • Cynwysyddion bwyd – e.e. potiau iogwrt, tybiau menyn
 • Cynwysyddion bwyd (e.e. prydau parod)
 • Basgedi ffrwythau plastig
 • Byrddau a chynwysyddion ffoil (heb fwyd arnynt)
 • Caniau bwyd a diodNew bin
 • Aerosolau (gwag)
DIM DIOLCH!
 • Bagiau plastig (gan gynnwys bagiau siopa, bagiau bara, bagiau rhewgell ac ati)*
 • Plastig lapio/haenen lynu/papurau lapio e.e. losin a bisgedi*
 • Pacedi creision/ffoil a chefn plastig e.e. codenni ffoil*
 • Pecyn swigen*
 • CD/DVD a chesys fideo**
 • Polystyren**
 • Teganau a phlastig caled arall** (ewch â nhw i siop elusen os ydynt yn dal i weithio)
 • Cambrenni**
 • Potiau planhigion**
 • Caniau paent chwistrell, nwy**

 

Sicrhewch eich bod yn glanhau’r bwyd oddi ar yr holl gynwysyddion.

* Defnyddiwch eich bin olwynion

** Ewch ag ef i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref