Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd

Manylion Costau 1 Ebrill 2021
Claddedigaethau : Dim Hawl Claddu Unigryw  
Plentyn marwanedig / o dan 18 (gan gynnwys HCU)    £0
Gwasgaru £ 111.00
Gweddillion wedi eu hamlosgi ( ar gyfer pob Blwch) £ 506.00
Gweddillion wedi eu hamlosgi a phrynu £ 1,507.00
Bedd ar gyfer un gladdedigaeth £ 787.00
Bedd ar gyfer un gladdedigaeth a phrynu £ 1,788.00
Bedd ar gyfer dwy gladdedigaeth £ 914.00
Bedd ar gyfer dwy gladdedigaeth a phrynu £ 1,915.00
Bedd ar gyfer tair claddedigaeth £ 1,256.00
Bedd ar gyfer tair claddedigaeth a phrynu £ 2,257.00
Prynu Hawl Claddu Unigryw (HCU) £ 1,001.00
Dylid dyblu’r costau uchod ar gyfer y sawl sydd yn byw y tu allan i Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Codi Cofeb £ 218.00
Ychwanegu arysgrif £ 218.00
   
Bedd â Bric/Waliau   
Adeiladu siambr sengl £ 938.00
Adeiladu siambr ddwbwl £ 1,824.00
Claddedigaeth ar Ddydd Sadwrn (arch) – ffi ychwanegol £ 622.00
Claddu llwch ar Ddydd Sadwrn – ffi ychwanegol £ 305.00
   
Chwiliadau Hanes Teulu £ 20.00
Goramser £ 179.00