Ar-lein, Mae'n arbed amser

Amseroedd agor a chau mynwent Pant

Gall cerddwyr gael mynediad i Fynwentydd CBS Merthyr Tudful 24 awr y dydd.

Amseroedd Agor/ Cau i Gerbydau

Mynwent

Oriau Agor yr Haf

Ebrill 1af i Fedi 30ain

Oriau Agor y Gaeaf

Hydref 1af i Fawrth 31ain

Mynwent Cefn

8am i 8pm

8am i 5pm

Mynwent Pant

8am i 8pm

8am i 5pm

Mynwent Llwyn Ffawydden

8am i 9pm

8am i 6pm

Mynwent Aberfan

Ar agor 24 Awr

Ar agor 24 Awr

Mynwent Graigfargoed

Ar agor 24 Awr

Ar agor 24 Awr

Mae dyddiadau Gwyl y Banc fel a nodir uchod

Am ymholiadau am ein mynwentydd ffoniwch 01685 725270 neu e-bostio Bereavement.Services@merthyr.gov.uk