Ar-lein, Mae'n arbed amser

Seremonïau enwi

Seremonïau dathlu

Mae Swyddfa Gofrestru Merthyr Tudful yma i’ch helpu chi drefnu eich diwrnod arbennig - boed yn seremoni anffurfiol fach neu rywbeth mwy personol gyda darlleniadau a cherddoriaeth.

Seremonïau Enwi

Bwriad seremonïau enwi yw cynnig ffordd o ddathlu genedigaeth plentyn ac i groesawu dyfodiad newydd i mewn i’r teulu a’r gymuned ehangach.

Seremonïau adnewyddu addunedau priodas

Mae’r seremonïau hyn ar gyfer unrhyw bâr priod, sydd am adnewyddu eu haddunedau priodas.

Seremonïau ymrwymiad

Mae’r seremonïau yn cael eu cynllunio ar gyfer unrhyw gwpl waeth beth fo’u rhyw, a fyddai’n hoffi gwneud ymrwymiad i un arall, ond nid ydynt yn dymuno cael seremoni gydag unrhyw statws cyfreithiol.

Cysylltwch â Ni