Ar-lein, Mae'n arbed amser

Delio gyda dyled a chyllidebu

Os oes gennych anhawster ariannol ac angen cyngor am gyllidebu mae sawl lle yn cynnig cymorth a chyngor.

Am gymorth lleol cysylltwch gyda Chyngor ar Bopeth, sy’n gallu cynnig apwyntiad, cyngor a chymorth ar sut i ddelio gydag eich amgylchiadau.

Mae hefyd wasanaethau teleffon ac ar-lein ar gael. Dilynwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau hyn:

Mae’n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn budd dal ychwanegol at eich incwm. Efallai y gall Cyngor ar Bopeth eich cynorthwyo i gwblhau gwiriad budd dal ond gallwch hefyd gwblhau hyn trwy yn Gymwys i.

Cysylltwch â Ni