Ar-lein, Mae'n arbed amser

Bandiau a Chostau Treth Gyngor

CBS Merthyr Tudful: £1,828.34
Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru: £324.47
Cost Merthyr: £2,152.81
Cyngor Cymunedol Trelewis / Bedlinog: £33.28
Cost Trelewis / Bedlinog: £2,186.09

Mae’r tabl canlynol yn dangos y lefel Treth Gyngor lawn ar gyfer pob band prisio. Mae cost Merthyr Tudful ar gyfer pob Plwyf ym Mwrdeistref Merthyr. Mae gan Trelewis a Bedlinog Gyngor Cymunedol lleol felly maent yn talu premiwm ychwanegol yn eu rhwymedigaeth Treth Gyngor.

1 Ebrill 2023 i 31 Mawrth 2024                                                                                              

Bandiau Merthyr Tudful Trelewis/Bedlinog
A £1,435.20 £1,457.39
B £1,674.41 £1,700.29
C £1,913.61 £1,943.19
D £2,152.81 £2,186.09
E £2,631.21 £2,671.89
F £3,109.62 £3,157.69
G £3,588.01 £3,643.48
H £4,305.62 £4,372.18
I £5,023.23 £5,100.88

Beth yw’r Dreth Gyngor?

Mae’r Dreth Gyngor yn helpu i dalu am y gwasanaethau mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn eu darparu ar gyfer pobl Merthyr Tudful.

Mae’r gwasanaethau’n cynnwys:

 • Addysg
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Canolfannau Cymunedol
 • Goleuo Stryd
 • Casglu Sbwriel
 • Canolfannau Ieuenctid a Chwaraeon
 • Llyfrgelloedd
 • Pyllau Nofio

 Mae hefyd yn talu am ein cyfraniad at:

 • Yr heddlu
 • Tân ac amddiffyn dinesig
 • Trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cael gwared ar wastraff a sbwriel

Sut mae cost fy Nhreth Gyngor yn cael ei gyfrifo?

Mae bil arferol y Dreth Gyngor yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar 50% elfen eiddo a 25% ar gyfer 2 (neu fwy) o bobl yn y breswylfa.

Mae eich Gorchymyn Treth Gyngor yn seiliedig ar fandio sy’n cael ei bennu gan y Swyddog Rhestru. Os ydych chi eisiau mwy o fanylion am eich bandio, cysylltwch:

Brif Brisiwr Cymru a Swyddog Prisio
Trethi Annomestig Cymru
Asiantaeth Swyddfa Brisio
Tŷ Rhodfa
Heol Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GR

Rhif Ffôn: 03000 505505.  

Sut ydw i’n cael rhagor o wybodaeth?

Am wybodaeth bellach ewch i wefan Asiantaeth Swyddog Prisio

Ar gyfer yr holl wybodaeth arall am y Dreth Gyngor cysylltwch â ni ar 01685 725000 neu e-bostiwch revenues@merthyr.gov.uk