Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y Dreth Gyngor Ar-lein

Pam rheoli eich cyfrif ar-lein?

Gallwch:

  • Gweld gwybodaeth ddiweddaraf am y cyfrif am yr holl eiddo dan eich cyfrifoldeb
  • Gweld pob Bil a Hysbysiad blaenorol
  • Diweddaru eich Manylion Cyswllt
  • Optio mewn i gael Biliau Electronig a’u gweld ar-lein
  • Cysylltu â ni’n uniongyrchol am eich cyfrif(on)
  • Rheoli eich taliadau drwy sefydlu Debyd Uniongyrchol

Cofrestru ar gyfer Cyfrif

I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn bydd angen y canlynol arnoch:

  • Cyfeirnod eich rhif cyfrif
  • Cod post yr eiddo
  • Cyfeiriad e-bost dilys
  • Rhif cyswllt ffôn

Gosod Debyd Uniongyrchol

Dyma ffordd gyflym a hawdd i dalu eich Cyfraddau Busnes. Os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol cewch gynnig tri dyddiad i dalu (y 1af, 10fed, 20fed a'r 22ain o’r mis) a hefyd bydd gennych opsiwn i dalu dros 10 neu 12 mis.

Gallwch hefyd: