Ar-lein, Mae'n arbed amser

Atal Twyll

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ar sut i adrodd am amheuaeth o dwyll o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Gall twill effeithio ar effaith a safon y gwasanaethau a bygwth sefydlogrwydd ariannol y cyngor. Mae pob £1 sy’n cael ei golli i dwyll yn £1 na ellir ei wario ar gefnogi’r gymuned.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn dioddef twyll, llwgrwobrwyo na llygredd.

Mae Ymchwilydd Twyll penodol gennym sy’n ymchwilio i amheuaeth o dwyll/ cam-briodoli yn erbyn y Cyngor.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth cysylltwch trwy

Llinell Gwrth-Dwyll Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - ☎ 01685 725111 neu ✉ fraudline@merthyr.gov.uk

Cysylltu yn uniongyrchol gyda Gwasanaeth Archwilio Mewnol y Cyngor ☎ 01685 725156/ 01446 709572 neu ✉ internalaudit@merthyr.gov.uk  neu trwy’r post yn Swyddfeydd Dinesig y Cyngor

Gallwch gysylltu yn anhysbys- ond bydd rhoi eich enw a’ch manylion cyswllt yn help mawr.

Cysylltwch â Ni