Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhagdaliadau

Darganfyddwch beth yw rhagdaliad tymor byr

Os oes angen arian arnoch cyn i chi dderbyn eich taliad cyntaf o Gredyd Cynhwysol yna gallwch ofyn am ragdaliad tymor byr. Mae’r rhain yn ad-daladwy allan o’ch taliadau cyfredol o Gredyd Cynhwysol ond maen nhw’n gallu’ch helpu chi i dalu biliau pwysig cyn eich taliad cyntaf. Bydd eich hyfforddwr gwaith yn eich cynghori am sut i ymgeisio am ragdaliad yn ystod eich apwyntiad cyntaf yn y Ganolfan Waith. 

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/new-to-universal-credit/help-with-managing-your-money/