Swyddi Gwag Presennol

Swyddi Gwag mewn ysgolion
Caiff yr holl swyddi gwag mewn ysgolion eu hysbysebu bellach ar eteach. Ewch i Swyddi Gwag mewn ysgolion ar Eteach.

Gofynion Asiantaeth Dros Dro trwy Pertemps
Gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Blaenau Gwent mae Asiantaeth Pertemps.

Canolfan Byd Gwaith
Mae'r cyflogwr Partneriaeth Cyflogaeth Leol hwn yn rhannu gwybodaeth am ddechreuwyr newydd â'r Ganolfan Byd Gwaith at ddibenion ystadegol yn unig. Ewch i wefan DWP am ragor o wybodaeth.

Gwneud cais am swydd ar-lein

Yn Gadarn O Blaid Pobl Anabl

Cyf Swydd Wag Dyddiad Cau
RE-503 Cyfreithiwr 24/11/17
RE-506 Cynorthwyydd Prosiect Treftadaeth Treflun 27/11/17
PM570-01 Tiwtor Offerynnau Taro 06/12/17
RE-516 Tiwtor Cymraeg 27/11/17
RE-517 27/11/17
SC04418817 Clerc yr Ysgol/Swyddog Cyswllt Partneriaethol 24/11/17
SC01918917 Clerc yr Ysgol - Ysgol Gynradd Coed-y-Dderwen 28/11/17
LS03919017 Cynorthwywyr Cymorth Dysgu (x2) 06/12/17
TD01119117 ATHRO AR GYFER Y BYDDAR 04/12/17

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y