Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Presennol

O 1 Ebrill 2021, mae’r Iaith Gymraeg, Lefel 1 yn ofyniad hanfodol ar gyfer pob swydd Gorfforaethol newydd ac mae’n rhaid i chi allu arddangos tystiolaeth o hyn cyn i chi ddechrau gweithio i’r Awdurdod.

Er mwyn bodloni’r gofyniad am Gymraeg Lefel 1 bydd angen i chi gwblhau Rhannau 1 a 2 Cwrs Blas Ar-lein yn adran Cymraeg Gwaith ar wefan learnwelsh.cymru

Am ragor o wybodaeth ar sut i gwblhau’r cwrs hwn, ewch i: https://learnwelsh.cymru/

Swyddi Gwag mewn ysgolion

Mae pob swydd wag yn cael ei hysbysebu ar eTeach. Ewch i wefan eTeach i wneud cais am Swydd Addysgu

Canolfan Byd Gwaith

Mae'r cyflogwr Partneriaeth Cyflogaeth Leol hwn yn rhannu gwybodaeth am ddechreuwyr newydd â'r Ganolfan Byd Gwaith at ddibenion ystadegol yn unig. Ewch i wefan DWP am ragor o wybodaeth.

Cymorth Cyflogaeth

Darparu cymorth cyflogaeth a mentora 1-i-1, yn cynorthwyo ag ysgrifennu CV, ffurflenni cais, edrych am swyddi, hyfforddiant, lleoliadau, paratoi at gyfweliadau a chymorth i ddechrau gwaith.

Gwneud cais am swydd ar-lein

Yn Gadarn O Blaid Pobl Anabl Armed Forces Covenant Bronze Award

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y