Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Presennol

Swyddi Gwag mewn ysgolion

Mae pob swydd wag yn cael ei hysbysebu ar eTeach. Ewch i wefan eTeach i wneud cais am Swydd Addysgu

Canolfan Byd Gwaith

Mae'r cyflogwr Partneriaeth Cyflogaeth Leol hwn yn rhannu gwybodaeth am ddechreuwyr newydd â'r Ganolfan Byd Gwaith at ddibenion ystadegol yn unig. Ewch i wefan DWP am ragor o wybodaeth.

Gwneud cais am swydd ar-lein

Yn Gadarn O Blaid Pobl Anabl Armed Forces Covenant Bronze Award

Cyf Swydd Wag Dyddiad Cau
RE-909 Pennaeth ADY a Chynhwysiant 02/12/20
RE-914 Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant a Theulu 25/11/20
RE-916 Uwch-ymarferydd - Plant sy’n Derbyn Gofal 25/11/20
RE-917 25/11/20
TC02933020 Athro Dosbarth CA2 – MAMOLAETH 26/11/20
HT0413320 PENNAETH 11/12/20
DR03533320 Cynortrhwyydd Ystafell Fwyta 27/11/20
A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y