Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Presennol

Swyddi: Cynorthwyydd Domestig
Cyfeirnod y swydd: RE 960
Cyflog: £21,968.00 - I: £21,968.00
Graddfa Swydd: Grade 2 SCP 6
Oriau Swyddi: 20
Lleoliad: Ty Bargoed Newydd, Treharris
Arbenigol:
Darparu swyddogaethau domestig mewn Cartref Gofal Cofrestredig lle y mae cymorth personol, emosiynol ac ymarferol yn cael eu rhoi i amrywiaeth o unigolion sydd ag amrywiaeth eang o anghenion. Mae hyn yn cynnwys pobl hyn sydd â dementia a hynny mewn amgylchedd sy’n cynnal hawliau, hunan-barch ac amrywiaeth annibyniaeth a llesiant defnyddwyr y gwasanaeth.