Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Presennol

Rhaid i bob ymgeisydd newydd gwblhau cwrs Gwaith Cymraeg ar-lein 10 awr. Rhaid cwblhau rhan 1 a 2 o’r cwrs a dangos tystiolaeth o hyn cyn dechrau gweithio gyda’r Awdurdod.

Am ragor o wybodaeth ar sut i gwblhau’r cwrs hwn, ewch i: CYRSIAU HUNAN-ASTUDIO BYR | Dysgu Cymraeg

Canolfan Byd Gwaith

Mae'r cyflogwr Partneriaeth Cyflogaeth Leol hwn yn rhannu gwybodaeth am ddechreuwyr newydd â'r Ganolfan Byd Gwaith at ddibenion ystadegol yn unig. Ewch i wefan DWP am ragor o wybodaeth.

Cymorth Cyflogaeth

Darparu Cymorth Cyflogaeth a mentora 1-i-1, yn cynorthwyo ag ysgrifennu CV, ffurflenni cais, edrych am swyddi, hyfforddiant, lleoliadau, paratoi at gyfweliadau a chymorth i ddechrau gwaith.

Gwneud cais am swydd ar-lein

Yn Gadarn O Blaid Pobl Anabl Armed Forces Covenant Bronze Award

Cyf Swydd Wag Dyddiad Cau
RE-1380 Achrediad a Sicrwydd Ansawdd 18/10/23
RE-1382 Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Ataliad 18/10/23
KA000-1623 KA000-1623 Cymhorthydd Cegin Merthyr Schools 04/10/23
RE-1410 Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid- Hyb Canol y Dref 04/10/23
RE-1417 Swyddog Iechyd Amgylcheddol Iechyd Cyhoeddus 20/10/23
RE-1432 Gweithiwr Cefnogaeth Breswyl 08/10/23
RE-1464 Uwch Seicolegydd Addysg Arbenigol – Dechrau’n Deg 29/09/23
RE-1484 Swyddog Polisi Iaith Gymraeg 28/09/23
SPF 010 Cynghorydd JNP Legal dan Hyfforddiant ar gyfer Gwasanaethau Cleientiaid 30/09/23
PL 001 Gweithiwr Cynhyrchu - Philtronics 30/09/23
RE-1493 Gweithiwr Cymdeithasol – Maethu Cymru Merthyr Tudful 27/09/23
RE-1495 Tîm Derbyn Gweithwyr Cymdeithasol Ac Asesu Cynnar 12/10/23
RE-1496 Ymarferydd Therapiwtig – Gwasanaeth Maethu 27/09/23
RE-1497 Gweithiwr Cymorth – Maethu Cymru 27/09/23
RE-1498 Mentor Cyflogaeth Cymunedol x 2 27/09/23
RE-1499 Swyddog Ymgysylltu A Chymorth 27/09/23
RE-1500 Swyddog Llywodraethu a Chyllid 27/09/23
AC046-4323 Cogydd Cynorthwyol, Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa (Safle Iau) 04/10/23
RE-1501 Arweinydd cyn-oed Ysgol Dechrau’n Deg (Cyfnod Mamolaeth) 05/10/23
RE-1502 Dirprwy Arweinydd cyn-oed Ysgol Dechrau’n Deg (Cyflenwi) 05/10/23
RE-1503 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol - Gwasanaeth Llety 05/10/23
RE-1504 Rheolwr y Tîm,Gwasanaethau Cymdeithasol (Asesu Oedolion) 05/10/23
CK038-4423 Cogydd, Campws St Aloysius 04/10/23
RE-1508 Asiant Gorfodi, Adran Refeniw 11/10/23
RE-1509 Cynllunydd Cymorth Cymunedol, Gwasanaethau Cymdeithasol 11/10/23
RE-1510 Cydlynydd Cymorth i Ofalwyr, Gwasanaethau Cymdeithasol – Gwasanaethau Oedolion 11/10/23
RE-1511 Gweithiwr Cymdeithasol, Tim Pobl Hyn ac Anableddau 11/10/23
RE-1512 Rheolwr Tim, Gwasanaethau Plant 11/10/23
TC046-4623 ATHRO/ATHRAWES, YSGOL GYNRADD PARC CYFARTHFA 06/10/23
RE-1515 Derbynydd, Gwasanaethau Corfrestru 18/10/23
DH044-4723 Dirpwy Bennaeth, Ysgol Gynradd Dowlais 06/10/23