Ar-lein, Mae'n arbed amser

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Beth yw Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)?

Beth yw Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)?

Diffiniad o Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Gwybodaeth am yr hyn yw Anghenion Dysgu Ychwanegol

Adnabod ADY

Gwybodaeth am yr hyn sydd ei angen dysgu ychwanegol.

Cynllun Datblygu Unigol (CDU)

Gwybodaeth am Gynlluniau Datblygu Unigol

Gwasanaeth Addysg Seicoleg

Gwasanaeth Addysg Seicoleg

Cludiant i ddisgyblion ADY

Cludiant i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Lleoli mewn ysgolion prif ffrwd

Gwybodaeth am gefnogi ADY yn y brif ffrwd