Ar-lein, Mae'n arbed amser

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae’r System Anghenion Addysg Arbennig yn newid

Mae Llywodraeth Cymru yn newid y modd y mae plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA) yn cael eu cefnogi. Mae’r system newydd yn diffinio AAA fel Anghenion Addysgol Ychwanegol (AAY.) Mae’r gyfraith yn newid am nifer o resymau ond y prif reswm yw gwneud y broses yn haws ac yn fwy tryloyw i bawb.

Strategaeth Cyfathrebu Anghenion Addysgol Ychwanegol

Gwybodaeth ar gyfer Strategaeth Cyfathrebu Anghenion Addysgol Ychwanegol

Gwasanaeth Addysg Seicoleg

Educational Psychology Service

Asesiad Statudol Anghenion Addysgol Arbennig

Manylion am yr hyn y mae AAA asesiad yn ei gynnwys.

Gludiant i Ddisgyblion

Gwybodaeth am gludiant i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Gwybodaeth am y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl. Noder nad yw'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan CBS Merthyr Tudful.

Lleoli mewn ysgolion prif ffrwd

Gwybodaeth Gefnogi ar gyfer Lleoli AAA.

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwybodaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol

Pontio a Chynllunio Pontio

Arweiniad i Bontio a Chynllunio Pontio.

Canllawiau Anghenion Gofal ar gyfer ysgolion

Mae awdurdodau lleol, lleoliadau addysg a chyrff llywodraethu yng Nghymru yn gyfrifol am iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc yn eu gofal.