Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhianta Dechrau’n Deg

Mae cymorth rhianta yn hawl penodol gyda Dechrau’n Deg.

Bydd pob rhiant/gofalwr sydd yn byw yn y dalgylch yn cael cynnig cymorth rhianta.

Mae hyn yn cynnwys, grwpiau rhianta a chymorth  1:1 yn y cartref.  

Mae cynnig Rhianta Dechrau’n Deg , Merthyr Tudful yn seiliedig ar y 3 thema ganlynol:

  • cymorth amenedigol ac yn y blynyddoedd cynnar
  • ymyriadau er mwyn cynorthwyo rhieni sydd yn agored i niwed
  • rhaglenni rhianta cadarnhaol i gynorthwyo rhieni

Mae gan y gwasanaethau dîm Ymgysylltu dynodedig a fydd yn canolbwyntio ar sicrhau fod llwybrau cymorth clir, amlwg ymysg yr holl  bartneriaid, gan gynnwys holl hawliau eraill Dechrau’n Deg. Bydd rhaglenni’n cael eu harwain a’u darparu gan y Tîm Cymorth i Rieni a fydd yn derbyn cymorth gan Cymorth Barnados i’r Teulu a gan Weithwyr Iechyd  NNEB.

Y cyrsiau rhianta sydd yn cael eu cynnal, ar hyn o bryd ym Merthyr Tudful yw:

  • Incredible Years Baby / Blynyddoedd Anhygoel y Babi   
  • Incredible Years Toddler / Blynyddoedd Anhygoel y Plentyn Ifanc
  • Incredible Years Basic  / Blynyddoedd Anhygoel Sylfaenol
  • EarlyBird
  • Welcome to the World  / Croeso i’r Byd

Am, ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Antony.Mee@merthyr.gov.uk 01685 727395 neu ewch i Magu plant yn gadarnhaol (merthyrfis.org)

Cysylltwch â Ni