Ar-lein, Mae'n arbed amser

Canolfan Plant Integredig

Ystafell Synhwyraidd

Ystafell Synhwyraidd

Mae Canolfan Plant Integredig Pentrebach yn gartref i Ystafell Synhwyraidd o’r radd flaenaf.

Llyfrgell Fenthyg Synhwyraidd

Mae gan Ganolfan Plant Integredig Pentrebach Lyfrgell Fenthyg Synhwyraidd sydd ar gael i’r cyhoedd ei defnyddio.