Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth Gyffredinol am yr Ysgol

Rhestr Ysgolion

Rhestr Ysgolion

Rhestr o Ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a’u manylion cyswllt.

Gwybodaeth am Gau Ysgolion

Gwybodaeth am Gau Ysgolion

Gwybodaeth am Gau Ysgolion

Gwybodaeth am Ginio Ysgol

Gwybodaeth am Ginio Ysgol

Gwybodaeth am Ginio Ysgol a Chlybiau Brecwast.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Darganfyddwch ddyddiadau'r tymhorau a'r gwyliau ysgol.

Arolygiadau Ysgolion

Arolygiadau Ysgolion

Gwybodaeth am arolygiadau ysgolion

Cwricwlwm ysgol

Cwricwlwm ysgol

Manylion am gwricwlwm ysgolion.

ôl-16

ôl-16

ôl-16

Gwneud cais am Ginio am Ddim/Mynediad GAD (grant gwisg ysgol)

Gwneud cais am Ginio am Ddim/Mynediad GAD (grant gwisg ysgol)

Dysgwch a allwch wneud cais am Ginio am Ddim/Mynediad GAD (grant gwisg ysgol)

Dod a thaliad pryd ysgol gwyliau i ben

Dod a thaliad pryd ysgol gwyliau i ben

Gwybodaeth ar ddod a thaliad pryd Ysgol gwyliau i ben