Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhestr Ysgolion

CYNRADD

Ysgol Gymunedol Abercanaid

Y Parc, Abercanaid, Merthyr Tudful, CF48 1SZ
Pennaeth: Mrs J Edwards

Ffôn: (01685) 351820

E-bost: office@abercanaid.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.abercanaid.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog

Hylton Terrace, Bedlinog, Treharris, CF46 6RE
Pennaeth: Mr R Morgan

Ffôn: (01685) 351823

E-bost: office@bedlinog.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.bedlinog.merthyr.sch.uk

  

Ysgol Gynradd Caedraw

Caedraw Road, Merthyr Tudful, CF47 8HA
Pennaeth: Mrs D Williams

Ffôn: (01685) 351801

E-bost: office@caedraw.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.caedraw.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa

Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, CF47 8RE
Pennaeth: Mr O Morgan

Ffôn: (01685) 351807

E-bost: Office@cyfarthfapark-pri.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.cyfarthfapark-pri.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Dowlais

Stryd Fawr, Caeharris, Merthyr Tudful, CF48 3HB
Pennaeth: Mrs J Estebanez

Ffôn: (01685) 351808

Ffacs: (01685) 722286

E-bost: office@dowlais.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.dowlaisprimaryschool.co.uk

 

Ysgol Gynradd Edwardsville

Cardiff Road, Edwardsville, Treharris, CF46 5NE
Pennaeth: Mrs L Edmunds

Ffôn: (01685) 351824

E-bost: office@edwardsville.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.edwardsville.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Gellifaelog

Penydarren, Merthyr Tudful, CF47 9TJ
Pennaeth: Mr J Voros

Ffôn: (01685) 351812

Ffacs: (01685) 723078

E-bost: office@gellifaelog.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.gellifaelog.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Goetre

Rowan Way,Ystad y Gurnos,Merthyr Tudful, CF47 9PB

Pennaeth: Mr D Beech

Ffôn: (01685) 351814

E-bost: office@goetre-jun.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.goetre.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Gwaunfarren

Alexandra Avenue, Merthyr Tudful, CF47 9AF
Pennaeth: Mr A Lewis

Ffôn: (01685) 351810

E-bost: office@gwaunfarren.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.gwaunfarrenprimaryschool.co.uk

 

Ysgol Gymunedol Heolgerrig

Ffordd Heolgerrig, Merthyr Tudful, CF48 1SB
Pennaeth: Mrs A Morris

Ffôn: (01685) 351803

E-bost: office@heolgerrig.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.heolgerrig.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Pantysgallog

Pant, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 2AD
Pennaeth: Mr D Thomas

Ffôn: (01685) 351813

E-bost: office@pant.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.pant.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Trelewis

Trelewis, Treharris, CF46 6AH
Pennaeth: Mr R Morgan

Ffôn: (01685) 351822

E-bost: office@trelewis.merthyr.sch.uk

Gwefan: http://www.trelewis.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Troedyrhiw

Archer Street,Troedyrhiw, Merthyr Tudful, CF48 4JQ
Pennaeth: Mrs J Roome

Ffôn: (01685) 351819

E-bost: office@troedyrhiw-jun.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.troedyrhiw.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gymunedol Twynyrodyn

Gilfach Cynon, Twynyrodyn, Merthyr Tudful, CF47 0LW
Pennaeth: Mr A Mills
Ffôn: (01685) 351804

E-bost: office@twynyrodyn.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.twynyrodyn.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen

Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4QQ
Pennaeth: Mrs S Roden

Ffôn: (01685) 351821

E-bost: office@ynysowen-pri.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.ynysowen-pri.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd y Graig

Cefn Coed, Merthyr Tudful, CF48 2LR
Pennaeth: Mr D Anstee

Ffôn: (01685) 351806

E-bost: office@ysgol-y-graig.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.ysgol-y-graig.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Coed y Dderwen

Ystad Gellideg, Merthyr Tudful, CF48 1LG
Pennaeth: Mrs S Townsin


Ffôn: (01685) 351805

E-bost: office@coedydderwen.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.coedydderwen.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd-y-Grug

Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4NT
Pennaeth: Ms A Bowen


Ffôn: (01685) 351818

E-bost: office@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.rhyd-y-grug.cymru

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Ffordd Pantyffyn, Mountain Hare, Merthyr Tudful, CF47 0HU
Pennaeth: Mrs L Jones


Ffôn: (01685) 351815
Ffacs: (01685) 382515

E-bost: office@santestudful.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.santestudful.merthyr.sch.uk

 

CYNRADD A GYNORTHWYIR

Ysgol Gynradd Gatholig St Aloysius

Cedar Way, Gurnos Estate, Merthyr Tudful, CF47 9PA
Pennaeth Dros Dro: Mrs K Jones


Ffôn: (01685) 351809

E-bost: office@st-aloysius.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.st-aloysius.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Gatholig St Illtyd's

Rocky Road, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3BT
Pennaeth Dros Dro: Mrs K  Rowling

Ffôn: (01685) 351811

E-bost: office@st-illtyds.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.st-illtyds.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Gatholig St Mary

Caedraw Road, Merthyr Tudful, CF47 8HA
Pennaeth Dros Dro: Mrs C Cope

Ffôn: (01685) 351802

E-bost: office@st-marys.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.st-marys.merthyr.sch.uk

 

YSGOLION DYDD ARBENNIG

Ysgol Arbennig Greenfield

Ffordd Dyffryn, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4BJ
Pennaeth: Mrs R Stephens Davies

Ffôn: (01443) 690468
Ffacs: (01443) 692010

E-bost: office@greenfield.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.greenfield.merthyr.sch.uk

 

Uned Cyfeirio Disgyblion

Ty Homfrey, Rhodfa Alexandra, Penydarren, Merthyr Tudful CF47 9AF
Pennaeth: Mr S Pardoe

Ffôn: (01685) 724645

E-bost: chrystal.evans@merthyr.gov.uk 

Gwefan: richardjonestydysg2.wixsite.com

 

UWCHRADD A GYNORTHWYIR

Ysgol Uwchradd Gatholig Bishop Hedley

Gwaunfarren Road, Penydarren, Merthyr Tudful, CF47 9AN
Pennaeth: Mrs S Hopkins

Ffôn: (01685) 351860


Ffacs: (01685) 385292

E-bost: office@bishophedleyhigh.merthyr.sch.uk

Gwefan: bcacs.merthyr.sch.uk

 

UWCHRADD

Ysgol Afon Taf

Stryd yr Ywen, Troedyrhiw, Merthyr Tudful, CF48 4ED
Pennaeth: Mr S James

Ffôn: (01685) 351830

E-bost: office@afontaf.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.afontafhigh.merthyr.sch.uk

 

Ysgol Uwchradd (Uchaf) Cyfarthfa

Cae Mari Dwn, Ffordd y Frenhines, Merthyr Tudful, CF47 0LS
Pennaeth: Mr L Brennan

Ffôn: (01685) 725222
Ffacs: (01685) 721053

E-bost: office@cyfarthfahigh.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.cyfarthfahigh.merthyr.sch.uk

  

Ysgol Uwchradd Pen-y-dre

Ystâd y Gurnos, Merthyr Tudful, CF47 9BY
Pennaeth: Mr K Maher

Ffôn: (01685) 351845

Ffacs: (01685) 721986

E-bost: office@penydre.merthyr.sch.uk

Gwefan: www.penydre.merthyr.sch.uk

Cysylltwch â Ni