Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth am Ginio Ysgol

Clybiau Brecwast

Gwybodaeth am Glybiau Brecwast

Ysgol Arlwyo

Gwybodaeth am Arlwyo Ysgolion

Prydau Ysgol AM DDIM Cynradd i bob disgybl

Mae Llywodraeth Cymru yn anelu i ddarparu pryd ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru, waeth beth yw incwm y teulu , erbyn mis Medi 2024.