Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaeth Cerdd

Helo a chroeso I Gwasanaeth Cerddoriaeth

Ein nod fel Gwasanaeth Cerdd yw sicrhau fod ein cymuned yn parhau i gynhyrchu cerddoriaeth drwy ddarparu cerdd mewn amryw o ffyrdd gan fel rydym i gyd yn gwybod, ar adegau fel hyn mae’n bwysig ein bod yn parhau i ganu ein hofferynnau a chanu a hynny er budd ein hiechyd a’n llesiant.  Mae gwersi offerynnau a llais Athrawon Peripatetig y Gwasanaeth Cerdd yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb, ledled y fwrdeistref sirol ac ar Teams, fel rhan o ddull cyfunol o ddysgu pan fydd angen gwneud hynny.

I ddarganfod mwy am ein gwasanaethau, cysylltwch â ni: music.service@merthyr.gov.uk  07712 234036

Gwasanaeth Cerdd Merthyr Tudful Cerddoriaeth ar Haf 2021

 

Music Mark Logo

Sing Up Logo

Musical Futures Online Logo

Charanga Logo

Cysylltwch â Ni