Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diogelu

Mae adran 175 o Ddeddf Addysg 2002 yn gorfodi Awdurdodau lleol a Chyrff Llywodraethol ysgolion a gynhelir i gael trefniadaeth diogelu i hyrwyddo llês plant.

Mae diogelu yn amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth ac esgeulustod ac yn addysgu am y peryglon a sut i adnabod arwyddion. Mae’r cyfrifoldeb am ddiogelu ar bawb.

Mae gan ysgolion ddyletswydd o ofal cyfreithiol am iechyd, diogelwch, a llês y disgyblion a’r staff. Mae’r dyletswydd o ofal yma yn cynnwys y dyletswydd i ddiogelu yr holl ddisgyblion rhag unrhyw niwed, gamdriniaeth neu aflonyddu. Cyfrifoldeb y Bwrdd Llywodraethol ac Arweinwyr yw sicrhau bod y dyletswydd yma yn cael arfer yn ddigyfaddawd bob amser.

Cysylltwch â Ni