Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ysgol Y Graig

ysgol-y-graig

Disgrifiad o'r Project:

Adeiladwyd ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg 3 i 11 newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Y-Graig ar safle newydd gyda lle i 210 o ddisgyblion, 30 o leoedd Meithrin a Chanolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer 15 o ddisgyblion. Mae adeilad newydd yr ysgol hefyd yn cynnwys cyfleusterau cymunedol ac Ardal Chwaraeon Amlddefnydd (ACA).

Dyddiad Cwblhau: Awst 2021

Contractwr: Kier Group Plc

Cost y Project: £7.3M

Cynllun ariannu: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful arian cyfatebol gan Raglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru (Band A)

Cysylltwch â Ni

Oeddech chi’n chwilio am?