Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hamdden, Parciau a Diwylliant

O'r gweithgareddau hamdden diweddaraf i barciau a hobïau, dewch o hyd i rywbeth i'w wneud ym Merthyr Tudful.

Heini Merthyr Tudful

Heini Merthyr Tudful yw’r enw ar dîm datblygu chwaraeon ymroddedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n gweithio gydag ysgolion a chymunedau ar draws y sir.

Atyniadau Lleol

Darganfyddwch beth y gallwch ei wneud a'i weld ym Merthyr Tudful.

Canolfannau a Chyfleusterau Chwaraeon

Gweithredir Canolfannau Chwaraeon ledled Merthyr Tudful gan Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr.

Marchnadoedd a Ffeiriau

Gwybodaeth am farchnadoedd a ffeiriau sydd ar y gweill.

Rhandiroedd

Darganfyddwch wybodaeth am feintiau lleiniau a manylion cyswllt.

Safleoedd gwersylla a Carafanau

Gwybodaeth am safleoedd gwersylla a Carafanau ym Merthyr Tudful.

Mannau Chwarae

Mae Sblashpad Parc a Man Chwarae Cyfarthfa yn cael ei weithredu gan Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr.

Cyrsiau Golff Trefol

Manylion y Cyrsiau Golff ym Merthyr Tudful.

Parciau a mannau agored - cyngor a gwybodaeth

Gwybodaeth am barciau yn y Merthyr Tudful.

Parciau a mannau agored tirlunio

Gwybodaeth am dirlunio.

Parciau a mannau agored cynnal a chadw

Sut mae Parciau a Mannau Agored ym Merthyr Tudful yn cael eu cynnal.

Parciau a Mannau Agored Cyfleusterau Awyr Agored

Mae Parciau'r Awdurdod wedi'u hisrannu'n Barciau Bwrdeistref, Parciau Cymunedol a Pharciau Gwledig.

Amgueddfeydd, Orielau a Bwthyn Joseph Parry

Amgueddfeydd, Orielau a Bwthyn Joseph Parry.

Llyfrgelloedd

Mae llyfrgelloedd a leolir ledled Merthyr Tudful yn cael eu gweithredu gan Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr.

Adroddiad Wythnosol y Cae Chwarae

Mae'r caeau canlynol wedi'u marcio a'u torri ar gyfer y penwythnos ac wedi'u harchwilio'n ddiogel ar gyfer chwarae: