Ar-lein, Mae'n arbed amser

Safleoedd gwersylla a Carafanau

Fferm Grawen

Mae'r parc 3 seren Croeso Cymru hwn yn cynnig mynyddoedd hardd, coedwigoedd a llwybrau cerdded cronfeydd dŵr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi ei lleoli ym Merthyr Tudful mae Fferm Grawen yn cynnig cyfleusterau glân a modern, pysgota brithyll a llawer o bethau i'w gwneud yn yr ardal!

Cyfleusterau

Parcio a Thrafnidiaeth
  • Parcio ar y safle - ger y garafan
Adnoddau Hamdden
  • Pysgota
Nodweddion Ystafell / Uned

Derbynnir anifeiliaid anwes mewn rhai unedau - Rhaid eu cadw ar dennyn trwy'r amser

Cyfleusterau a Ddarparir
  • Man gwaredu gwastraff dynodedig
  • Pwyntiau trydan
  • Golchdy
  • Ffôn cyhoeddus
  • Toiledau cyhoeddus
  • Cawodydd

Am ragor o wybodaeth a phrisiau cysylltwch â Fferm Grawen 

Manylion cyswllt

Cwmtaf
Merthyr Tudful
CF48 2HS
Ffôn: +44(0)1685 723740
Ffacs: +44(0)1685 723740
Wefan: http://www.walescaravanandcamping.com/

Cysylltwch â Ni